Termín závodu neděle 6. 6. 2021

KDE?

VARNSDORFSKÝ RYBNÍK MAŠÍŇÁK – mapa

POŘADATEL

Štěkatlon, z.s., Dospělová Lucie (ředitel závodu)

Pozor!

Závod je zařazen do seriálu závodů od Běhej se psem – SUPER PES.

KATEGORIE

KategorieVáha psaDisciplínaPrezentaceTrasa
plavání – mtb/koloběžka – běh
Ženydo 19,9kgTriatlon7:00 – 8:45150m – 4km – 1,34km
nad 20kgTriatlon7:00 – 8:45150m – 4km – 1,34km
Mužido 19,9kgTriatlon7:00 – 8:45150m – 4km – 1,34km
nad 20kgTriatlon7:00 – 8:45150m – 4km – 1,34km
Junioři (kluci/holky)bez rozdílu váhyTriatlon7:00 – 8:45150m – 4km – 1,34km
KategorieVěkDisciplínaRegistraceTrasa
Mrňousové2015 – 2020Štěkběh7:00 – 11:30200m
Děti2007 – 2014Štěkběh7:00 – 11:301,35km

STARTOVNÉ

Startovné prosím uhraďte na číslo účtu: 2301752950/2010 (FIO Banka).

Do poznámky k platbě vždy uveďte celé jméno závodníka!

Prosíme závodníky, aby se přihlašovali dopředu. Urychlíte tím chod prezentace a startovka bude moci být připravena dřív než pár minut před startem 🙂

Startovné obsahuje:

Občerstvení na trati i v cíli, kávičku v Bohemian Coffee house, nápoj ve stánku pivovaru Kocour, materiální zabezpečení závodu, věcné ceny, toalety, vodu, zdravotní službu, hasiče, moderátora, dobrovolné pomocníky s pozitivní náladou. Zkrátka vše potřebné k Vaší spokojenosti.

V případě neočekávaných vládních nařízení, které by zrušily závod na poslední chvíli, se startovné vrací v plné výši!

Pokud se závodník chce postavit na start Triatlonu i Duatlonu … Má na druhý start 100,- slevu! (tj. předem triatlon 400,- + duatlon 300,- , na místě triatlon 550,- + duatlon 450,-)

Počet startujících je omezen – triatlon 80závodníků, duatlon 80 závodníků. Děkujeme za pochopení.

ZávodyPŘEDEM
do 5.5.2021
NA MÍSTĚ
TRIATLON400,-550,-
DUATLON400,-550,-
Děti triatlon 100,-150,-
Štafeta děti300,-350,-
Štafeta (muži/ženy/mix)700,-800,-

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časy jsou přibližné a berte je jako orientační. Kvůli intervalovému startu se vše odvíjí od počtu přihlášených účastníků.

7:00 – 8:45Registrace Hlavní závod
7:00 – 11:30Registrace Dětský závod
9:15 – 9:30Ukládání věcí do depa
9:45Rozprava hlavního závodu
10:00Start hlavního závodu
12:00Předpokládaný doběh posledního závodníka
(odvíjí se od počtu startujících)
12:15Předpokládaný start dětského závodu
(startují ihned po doběhu posledního závodníka)
15:00Vyhlášení výsledků

ZÁVODNÍ TRIKO

Chystáme pro vás originální triko závodu. Možnost objednání do 5.5.2021. CENA trika je Kč a hradí se společně se startovným. Jeho objednání je dobrovolné. V případě objednávky také závazné. Vyrábět se budou pouze trika uhrazená do 10.5.2021.

ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Profesionální záchranáři na tratích, lékaři v cíli.

CENY

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny. Pamětní medaile pro každého.

PARKOVÁNÍ

Na místě, prosíme buďte ohleduplní a parkujte rozumně – mapa

UBYTOVÁNÍ

 • Možné přímo v penzionu KOLIBA nebo ve vlastním stanu v prostoru startu a cíle.

PODMÍNKY

Závodníci mladší 18-ti let se mohou závodu účastnit pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce Souhlas zákonného zástupce. Účastník mladší 18-ti let musí být schopen samostatně zvládnout na trati svého psa. Závodník by měl být zdatný plavec. Doporučujeme horské kolo. Přilba povinná! Pro psy i psovody je povolena plovací vesta.

Psi starší 12 měsíců. Mladší psi, březí feny či feny do 6 týdnů po porodu budou ze závodu vyřazeni. Psi musí závodit s postrojem, problémoví psi (kousaví) je nutno opatřit náhubkem. Nepřiměřené zacházení se psem, jeho trestání či hrubé pobízení psů je postihnuto vyloučením ze závodu.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou si vědomi obtížnosti trasy a fyzického stavu sebe i svého psa. Pořadatel se zříká odpovědností za případné újmy na zdraví. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Závodníci jsou povinni se řídit pokyny organizátorů, chovat se sportovně a ohleduplně k soupeřům psům, divákům, pořadatelům i přírodě. Závodníci se zaručují, že budou dodržovat čistotu a veškerý odpad po sobě i psovi uklidí.

PRAVIDLA

Před startem

 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 • Závodníci přihlášeni do SUPER PSA se po registraci musí dostavit do stánku Běhej se psem a nechat si převážit psa a zkontrolovat čipy.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Každý účastník při registraci obdrží startovní číslo. Číslo musí mít závodník na sobě při cyklistické a běžecké části umístěno viditelně na hrudi. Pro plaveckou část mu bude číslo zapsáno na levou ruku a kotník.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem. S ředitelem závodu se může domluvit a s druhým psem může běžet po doběhnutí s předchozím – společně vymyslí vhodné umístění v intervalovém startu.
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.

Start

 • Start je intervalový – 1minuta, pořadí dle startovní listiny.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross nebo na řidítkách pro kolo/koloběžku. Na levé paži a kotníku fixou zapsáno své číslo.

Průběh závodu

 • Začíná se plaváním 1x150m z hráze na pláž, následuje kolo/koloběžka 2x2km a běh 1×1,34km. Psovod je po celou dobu závodu pevně spojen se psem vodítkem, kromě doby mezi výměnou disciplín. Přípustná pomoc je pouze pomocníky v depu (které poskytl pořadatel) pro pohlídání psa v době při výlezu z vody, nasedání a sesedání z kola.
 • Závodník absolvuje celou trať sám, pouze s jedním psem. Závodník nepřijímá nepřiměřenou pomoc. Tažení psa je zakázáno, povoleno je pouze v případě zabránění kolizím na trati (předjíždění, předbíhání, odbočování). Pomalejší závodníci nebrání rychlejším a umožní jim plynulé předběhnutí. Čas v cíli se počítá v okamžiku proběhnutí cílové čáry psem i psovodem.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross a 3 metry pro bikejöring/scooterjöring. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • Kolo či koloběžka musí být v dobrém technickém stavu – především musí mít funkční obě brzdy!
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Závodník z kategorie bikejöring/ scooterjöring musí mít cyklistickou přilbu.
 • Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.

Depo

 • Jízda na kole v depu je zakázána.
 • Do depa mají přístup jen organizátoři a závodníci.
 • Závodníci nesmí při práci v depu bránit v pohybu po depu ostatním závodníkům.
 • Závodníci nesmí manipulovat s vybavením ostatních závodníků v depu.
 • Během závodu mohou být v depu umístěny pouze ty věci, které závodník při závodu používá.
 • Po doběhnutí do cíle opustí neprodleně depo, věci si z depa odnáší po doběhnutí posledního závodníka nebo konzultaci s organizátory v depu.

Diskvalifikace

 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací
 • Start se sluchátky na/v uších bude trestán diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Jakékoliv porušení pravidel může být trestáno diskvalifikací např. jízda bez přilby, pes na obojku, …

Dětský závod

U závodu ŠtěkBěh je povolena pomoc mladším závodníkům dalším člověkem, pouze pro udržení rychlosti psa přiměřené dítěti.

Obecné informace

 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Při počtu méně než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.
 • V cíli se nepohybujte zbytečně v prostoru startu a cíle
 • Pravidla závodu jsou k dispozici u stánku s registrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

Fotografie:

• Registrací souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci soutěže a spolku.

• Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem spolku Štěkatlon, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.

• Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže prozkoumá oprávněnost požadavku a provede patřičné kroky.

Plavecká část:

1. pro plaveckou část si nechá organizátory zapsat startovní číslo na paži své levé ruky a levého kotníku

2. psovod je se psem pevně spojen vodítkem i během plavecké části

3. psovod i pes mohou během plavecké části použít plovací vestu

4. po dohodě s ředitelem závodu je možné psa přepravit pomocí plovací destičky, kdy psovod, ale musí plavat.

Cyklistická část:

1. Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést, avšak tak, aby nepřekážel.

2. Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části), až do chvíle, kdy kolo postaví na stojan v depu. V případě jízdy bez helmy bude závodník / tým diskvalifikován.

3. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.

4. Kolo nesmí mít mechanismus, který by jej urychloval (např. elektrokolo).

5. Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem). Může však svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady, a to i výměnou jednotlivých součástí.

6. Délka cyklistické části jsou 4 km.

7. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.

8. Časový limit pro absolvování cyklistické části není stanoven.

Běžecká část:

1. Na trati běhu může závodník běžet i jít.

2. Délka běžecké části je 1,34 km.

3. Při míjení časomíry závodník dbá ve vlastním zájmu na to, aby byl časomírou zaznamenán – např. zpomalí, případně nahlásí své číslo.

4. Časový limit pro absolvování běžecké části není stanoven.

Protesty:

Protest je podáván proti chování závodníka nebo proti podmínkám závodu.

Závodník může podat písemný protest řediteli závodu se vkladem 300,- Kč, nejdéle do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl ředitelem projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Protest řeší ředitel závodu a následně vydává rozhodnutí, které nemá odvolání.

Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Závodník, proti kterému byl vznesen protest, může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.

Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po doběhnutí do cíle.

Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

Protest musí obsahovat tyto informace:

1.         údajně porušené pravidlo,

2.         místo a přibližný čas údajného porušení,

3.         osoby, které se údajného porušení zúčastnily,

4.         jména a podpisy svědků údajné události,

5.         popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné.