Pro štafetu je v depu vytvořený zvláštní koridor, ve kterém se nachází zbývající závodníci, kteří čekají na předání štafety. Veškeré předávání štafety probíhá v tomto koridoru.

Po předání štafety je další závodník povinen na trať proběhnout depem. Cyklisté mají svá kola pověšená na stojanu. Po předání štafety, běží z koridoru ke stojanu, berou si helmu, kolo a vyráží na trasu.