Všichni víme jaká je doba a čekáme jestli vláda už konečně učiní nějaké rozvolnění ve sportu a pořádání akcí či nikoliv. Probírám všechny možné varianty, aby se závod mohl uskutečnit. Na přípravách nerezignuji, ale už k tomu občas není daleko.

Apeluji prosím na závodníky, aby se přihlásili předem. Výhodné startovné už skončilo, ale přihlašovací systém zůstává i nadále otevřený. V případě zrušení závodu kvůli vládním nařízením vracíme celou částku startovného.

Triatlon se psem má již 54 zaregistrovaných a zaplacených závodníků.

rozvolnění do 4.6. na 100 osob Bez možnosti registrace na místě!!!
Počet přihlášených 80 Northco triatlon
Počet přihlášených 80 Triatlon se psem
Počet přihlášených 80 Duatlon se psem
Sobotní Northco triatlon proběhne v omezeném počtu a dětský závod proběhne až v odpoledních hodinách a za podmínky alespoň 15 přihlášených. Čas startu bude upřesněn.

Nedělní závody proběhnou ve dvou etapách:
Dopoledne triatlon se psem i s vyhlášením a odjezdem závodníků. Štěkběh proběhne.
Odpoledne duatlon se psem, registrace proběhne hodinu před závodem a budeme apelovat na příjezd závodníků těsně na registraci.
rozvolnění do
4.6. na 150 a více osob
Vše zůstává při starém
pokud nedojde k žádnému rozvolněníNáhradní termín 19.-20.6.2021

Veškeré změny v harmonogramu budou týden před akcí vyvěšeny. Bude-li v duatlonu se psem méně jak 15 závodníků. Závod se neuskuteční. V případě 100 osob přijeďte pokud možno prosím bez doprovodu.

Snad je to srozumitelné. Buďte prosím shovívaví. Nejsme schopni momentálně ani šáhnout do budgetu a zařizovat potřebné věci pro Vás, kdyby mělo dojít na vrácení startovného. Budeme se snažit zajistit vše potřebné v malém časovém horizontu. Tak k nedostatkům přihlédněte :))

Děkujeme za pochopení.

Lůca