Canicross – běh se psem. Závod je určen pro všechny psí nadšence. Trasa závodu je jednoduchá a povede po pěšinkách místního národního parku a loukách, které jej obklopují.

Neváhejte a přijďte si s námi protáhnout nohy a tlapky.

Závod v běhu se psem je pro každého, bez ohledu na jeho zkušenosti, výkonnost, velikost psa a bez nutnosti licence.

Termín závodu sobota 28. 8. 2021

KDE?

Krásná Lípa, Městský park C. Dittricha – mapa

POŘADATEL

Štěkatlon, z.s., Dospělová Lucie (ředitel závodu) ve spolupráci s Parkmaratonem, Mariánka Krásnolipská (ředitel závodu)

KATEGORIE

Kategorie Váha psa DisciplínaPrezentace Trasa
Ženydo 19,9kgcanicross6:30 – 7:153Km, 6Km
 nad 20kgcanicross6:30 – 7:153Km, 6Km
Mužido 19,9kgcanicross6:30 – 7:153Km, 6Km
 nad 20kgcanicross6:30 – 7:153Km, 6Km
Junioři (kluci/holky)bez rozdílu váhycanicross6:30 – 7:153Km, 6Km

(mladší 15-ti let startují pouze s písemným souhlasem rodičů)

Souhlas zákonného zástupce

KategorieVěkDisciplínaRegistraceTrasa
Mrňousové2015 – 2020Štěkběh6:30 – 8:30200 m
Děti2007 – 2014Štěkběh6:30 – 8:30800 km

STARTOVNÉ

Startovné prosím uhraďte na číslo účtu: 2301752950/2010 (FIO Banka).

Do poznámky k platbě vždy uveďte canicross a celé jméno závodníka !

Prosíme závodníky, aby se přihlašovali dopředu. Urychlíte tím chod prezentace a startovka bude moci být připravena dřív než pár minut před startem 🙂

Startovné obsahuje:

Občerstvení v cíli, materiální zabezpečení závodu, věcné ceny, toalety, vodu, zdravotní službu, hasiče, moderátora, dobrovolné pomocníky s pozitivní náladou. Zkrátka vše potřebné k Vaší spokojenosti.

ZávodyPŘEDEM
do 23.8.2021
Po TERMÍNU a na MÍSTĚ
Canicross300400,-
Štěkběh50,-100,-

HARMONOGRAM

6:30 – 7:15Registrace Hlavní závod
6:30 – 8:30Registrace Dětský závod
7:45Rozprava Hlavní závod
8:00Start hlavního závodu v intervalu 15s
9:00Předpokládaný doběh posledního závodníka
(odvíjí se od počtu startujících)
9:15Předpokládaný start dětského závodu
(startují ihned po doběhu posledního závodníka)
10:00Vyhlášení výsledků

Výsledky

Výsledky budou zpracovány na základě časů měřených časomírou – Výsledky budou vyvěšeny nejdéle do 45 minut po doběhnutí posledního závodníka – Oceněni budou první tři v každé kategorii

ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Profesionální záchranáři na tratích, lékaři v cíli.

CENY

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny. Pamětní medaile pro každého.

PARKOVÁNÍ

Na místě, prosíme buďte ohleduplní a parkujte rozumně – mapa mapa2 mapa3

UBYTOVÁNÍ

Možné ve stanu nebo v autě v Lučním baru – odkaz

PODMÍNKY

Závodníci mladší 18-ti let se mohou závodu účastnit pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce Souhlas zákonného zástupce. Účastník mladší 18-ti let musí být schopen samostatně zvládnout na trati svého psa.

Psi starší 12 měsíců. Mladší psi, březí feny či feny do 6 týdnů po porodu budou ze závodu vyřazeni. Psi musí závodit s postrojem, problémoví psi (kousaví) je nutno opatřit náhubkem. Nepřiměřené zacházení se psem, jeho trestání či hrubé pobízení psů je postihnuto vyloučením ze závodu.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou si vědomi obtížnosti trasy a fyzického stavu sebe i svého psa. Pořadatel se zříká odpovědností za případné újmy na zdraví. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Závodníci jsou povinni se řídit pokyny organizátorů, chovat se sportovně a ohleduplně k soupeřům psům, divákům, pořadatelům i přírodě. Závodníci se zaručují, že budou dodržovat čistotu a veškerý odpad po sobě i psovi uklidí.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic. Závodník zasláním elektronické registrace nebo registraci na místě souhlasí s pravidly závodu, startuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Zasláním registrace závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely a bez nároku na honorář.

PRAVIDLA

Před startem

 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Při akreditaci je závodník povinen podepsat prezenční listinu.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Každý účastník při registraci obdrží startovní číslo, které musí být viditelné ze předu.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem. S ředitelem závodu se může domluvit a s druhým psem může běžet po doběhnutí s předchozím – společně vymyslí vhodné umístění v intervalovém startu.
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.

Start

 • Start je intervalový – 15s, pořadí dle startovní listiny.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Začíná se od nejtěžších psů. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross.

Průběh závodu

 • Závodník absolvuje celou trať sám, pouze s jedním psem. Závodník nepřijímá nepřiměřenou pomoc. Tažení psa je zakázáno, povoleno je pouze v případě zabránění kolizím na trati (předjíždění, předbíhání, odbočování). Pomalejší závodníci nebrání rychlejším a umožní jim plynulé předběhnutí. Čas v cíli se počítá v okamžiku proběhnutí cílové čáry psem i psovodem.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross a 3 metry pro bikejöring/scooterjöring. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů. Při nedodržení je závodník diskvalifikován nebo penalizován.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Závodník musí absolvovat celou trať tak, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže trať opustí, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.

Diskvalifikace

 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací
 • Start se sluchátky na/v uších bude trestán diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Jakékoliv porušení pravidel může být trestáno diskvalifikací např. jízda bez přilby, pes na obojku, …

Dětský závod

U závodu ŠtěkBěh je povolena pomoc mladším závodníkům dalším člověkem, pouze pro udržení rychlosti psa přiměřené dítěti.

Obecné informace

 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Při počtu méně než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.
 • V cíli se nepohybujte zbytečně v prostoru startu a cíle
 • Pravidla závodu jsou k dispozici u stánku s registrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

Fotografie:

• Registrací souhlasí závodníci s pořizováním fotografií a jejich publikací pro prezentaci soutěže a spolku.

• Všechny fotografie, které budou pořízeny během závodu organizátory a dobrovolníky, jsou duševním majetkem spolku Štěkatlon, které je bezplatně poskytne závodníkům ke stažení a bude je používat k propagaci soutěže.

• Na smazání nebo nepublikování fotografie lze podat žádost. Na fotografii musí být žadatel nebo jeho syn/dcera. Ředitel soutěže prozkoumá oprávněnost požadavku a provede patřičné kroky.